Takkekort / takkeannonse

Takkekort / takkeannonse

Etter seremonien føler mange behov for å takke de som viste støtte gjennom blomster, pengegaver, deltakelse ved seremonien eller ga omsorg på andre måter. Byråene tilbyr takkekort, som gjerne kan lages i stil med programmet som ble laget til seremonien, og det kan trykkes på en ferdig tekst, dersom det er ønskelig. Er det vanskelig å nå alle personlig, kan man sette inn en takkeannonse i avisa. Byrået kan være behjelpelige med å formulere en tekst og sende inn til avisa – bare ta kontakt med oss!

Kontakt Oss
x