Sorg

Sorg - veien videre

Når vi mister noen som står oss nær, skjer det noe med oss. Livet blir forandret. Vi opplever det å miste våre nærmeste veldig forskjellig, og har derfor ulike behov på veien videre.

Livet fortsetter, og om man vil eller ei må man ta det neste steget selv.

Mange opplever usikkerhet i forhold til venner og bekjente som har hatt dødsfall i familien, og det kan derfor være vanskelig å ta kontakt. De aller, aller fleste setter likevel stor pris på et håndtrykk, et smil eller en klem.
Mange opplever at man trenger venner mer enn noensinne når man mister noen man er glad i.

Noen ganger kan døden komme brått og uventet. Man kan reagere på forskjellig vis. Noen med gråt og smerte, sjokk og fortvilelse, andre kan oppleve fornektelse og maktesløshet.

De aller fleste får likevel oppleve å bli gammel. Noen bor hjemme hele livet, andre har omsorgsbehov som gjør det nødvendig å flytte til et alders- eller sykehjem.

Når døden inntreffer, vil man som nærmeste pårørende oftest føle savn og vemod over et liv som er avsluttet.

Det finnes personer i lokalmiljøet som kan kontaktes, dersom man føler behov for profesjonell hjelp i sin sorg; Prester, helsepersonell, sorggrupper eller andre medmennesker.

Begravelsesbyrået kan gi mer informasjon om dette.

 

Selvmord

Det kan være ekstra vanskelig å oppleve dødsfall der den døde valgte å ta sitt eget liv.

Helsedirektoratet og LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord har utviklet en veiledning for å ivareta etterlatte ved selvmord.

Se www.leve.no

 

Når et barn dør

Å miste et barn er en av de aller vanskeligste situasjonene vi kan tenke oss, som mennesker og foreldre.

Foruten primærhelsetjenesten og ulike sorgtilbud, kan Landsforeningen for uventet barnedød www.lub.no og foreningen Vi som har et barn for lite www.etbarnforlite.no bistå med hjelp og råd etter å ha mistet et barn.

Kontakt Oss
x