Seremonien

For mange er gravferdsseremonien den siste avskjeden med avdøde.

Dagen da vi skal ta farvel med en vi er glad i, hedre et levd liv.

Seremonien skal gi rom for både sorg og ettertanke. Det finnes ingen fasit, bare mange mulige valg. Dersom avdøde hadde ønsker for egen gravferd vil man i de fleste tilfeller etterkomme disse. Vi gjør vårt ytterste for å imøtekomme familiens ønsker.

Alle som står tilsluttet Den norske kirke eller et frikirkesamfunn kan få prest fra den lokale menigheten. Familien kan også velge å stå for seremonien selv, uten medvirkning fra kirke eller livssynsorganisasjon.

Familien bør møte i god tid før begravelsen eller bisettelsen skal starte. Som regel vil en snau halv time før seremonistart være passende. Det er naturlig å kle seg pent og respektfullt, men det er ikke nødvendig å kle seg i sort.

Mange pårørende ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv og verdier. De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov, og avdødes ønsker.

Din seremoni
Salmer og musikk

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk.

Nettopp derfor er musikken etter hvert blitt en viktig del av seremonien.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.

Orienter deg gjerne også i vår brosjyre.

Denne tjenesten tilbys av Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer, musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO

Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig.

Kontakt Oss
x