Samtale / konferanse

Når du som pårørende tar kontakt med begravelsesbyrået så vil du selvfølgelig få svar på de spørsmål du måtte ha der og da.

Videre vil vi i byrået gjerne ha litt informasjon om avdøde, samt gjøre en avtale for en nærmere planleggingssamtale.

Denne samtalen betegner vi oftest som en konferanse.

En slik konferanse varer gjerne et par timer og det er absolutt en fordel for alle parter at det gjøres en forhåndsavtale om tidspunkt.

På denne måten kan vi gi samtalen den prioritet og ro den fortjener. I konferansen går vi gjennom alt som vil være relevant i forhold til gravferden.

Vi vil i så henseende etterspørre nødvendig informasjon i forhold til å få meldt dødsfallet til offentligheten, vi snakker sammen om- og setter opp dødsannonsen og gjør alle nødvendige valg i forhold til kiste, seremoni og ønsker for innhold i denne.

Som pårørende må du være forberedt på at det er mange spørsmål å ta stilling til i planleggingen av en gravferd. Noen spørsmål kan være kjente, men andre er man kanskje ikke klar over at man må ta stilling til. Sammen med byråets representant blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter at gravferden har funnet sted.

I tråd med bransjens kvalitetsrutiner informerer vi alltid om hva våre tjenester koster, og gir et skriftlig prisoverslag i etterkant av samtalen.

Kontakt Oss
x