Personlig preg

Tradisjonen tro er det fortsatt slik her til lands at gravferdsseremonier primært gjennomføres med prest og i henhold til kirkelig liturgi.

Men vi ser i dag at for noen, så kan det være ønskelig for familien selv å sette et sterkt personlig preg på seremoni og gravferd.

I visse tilfeller kan det være at noen av ønskene kan komme i konflikt med kirkens liturgi og derfor er det viktig å opplyse om at det er fullt mulig å arrangere og gjennomføre gravferd i "egen regi". 

Både innenfor kirkelig og humanistisk gravferd finnes det rom for personlige valg, men det er bare ved personlig gravferd at familien fritt kan velge innhold og hvem som skal forrette.

Denne valgfriheten gjør at en personlig gravferd kun kan holdes i et tros – og livssynsnøytralt seremonirom.

Vi i begravelsesbyrået kan gi mere informasjon om dette, dersom det er ønskelig.

Kontakt Oss
x