Salmer og musikk

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk.

Nettopp derfor er musikken etter hvert blitt en viktig del av seremonien.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.

Orienter deg gjerne også i vår brosjyre.

Denne tjenesten tilbys av Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer, musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO

Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig.

Kontakt Oss
x