Muligheter og valg ved planlegging av en gravferd

I Norge har gravferdstradisjonene stått sterkt, de fleste seremonier har foregått i Den norske kirkes regi, og hovedtrekkene har vært relativt uendret gjennom mange år. De senere årene har imidlertid valgmulighetene blitt flere, og det kan være fint å sette seg litt inn i hvilke muligheter som finnes, før man starter planleggingen av en gravferd.

Valg av seremoniform

Et stort flertall i Norge er medlem av Den norske kirke, og mange føler det naturlig å velge en gravferd i kirken. Andre er medlemmer i andre trossamfunn, og velger å ha en seremoni der. De fleste trossamfunn har en fast liturgi som skal følges i større eller mindre grad i en gravferdsseremoni. Denne består som regel av et minneord om den som er død, en andakt og musikkinnslag i form av fellessang og/eller solistinnslag, etter de pårørendes ønske.

I tillegg til muligheten for en religiøs seremoni har det de senere årene kommet frem en mulighet for en livssynsåpen seremoni. En slik seremoni legges opp av de pårørende selv, slik de ønsker. Seremonien ledes av en fra familien eller en person som leies inn for å gjøre dette. Alle kommuner er pålagt å ha disponible lokaler som er egnet til dette. Hvis du tenker at det kan være aktuelt for dere, ta kontakt med byrået og hør hvilke muligheter som finnes i området.

Jordbegravelse eller kremasjon?

Ved en jordbegravelse avsluttes seremonien med at kisten føres til graven, og senkes der. Dersom det skal være kremasjon avsluttes seremonien med at kisten bæres ut i bårebilen, og fraktes til krematoriet (dersom ikke seremonien finner sted på selve krematoriet). Kisten kremeres en av de første dagene etter seremonien, og urna fraktes til den aktuelle gravlunden. Her skal den settes ned i graven innen 6 måneder etter dødsfallet.

Det er mulig å være med på selve urnenedsettelsen, dersom man ønsker det.

Minnesamvær

Etter at seremonien er gjennomført er det mange som ønsker å ha muligheten til å være sammen og ha tid til å prate med hverandre i en avslappet atmosfære, og da er det naturlig å arrangere et minnesamvær. Et minnesamvær kan være åpent for alle, ved at det inviteres i annonsen eller åpent i seremonien, eller det kan være kun for de aller nærmeste. Ofte arrangeres minnesamvær på et forsamlingslokale eller et serveringssted, men det kan også arrangeres helt privat. Menyen kan variere og tilpasses situasjonen og gjestene eller kanskje gjenspeile den som har gått bort?

I mange tilfeller kan det også være fint med noen innslag til minne om den som er død, og mange føler at det er lettere å bidra her enn i selve seremonien.

I andre tilfeller ønsker man ikke å ha noe ut over selve seremonien, og da utgår minnesamværet.

Gravsted

Mange familier har eget gravsted som har vært brukt tidligere, og det føles naturlig å videreføre dette. Andre har ikke noe, og må da ta et valg på hva de ønsker.

Skal det være jordbegravelse, må det velges et gravsted som er egnet for å gravlegge en kiste, enten et enkelt gravsted eller et dobbelt, hvor det settes av plass til ei kiste til på et senere tidspunkt.

Ved kremasjon kan det velges et urnegravsted eller et kistegravsted. Et urnegravsted har plass til flere urner.

I de fleste kommuner finnes også mulighet for minnelunder. Dette er større områder med plass til å gravlegge mange urner (noen steder er det også mulighet for kister), med ett felles minnesmerke. Her kan det legges ned blomster. Noen minnelunder har også mulighet for å sette opp navnskilt med navnene på de som er gravlagt der (navnet minnelund),og enkelte steder kan man til og med reservere en plass ved siden av, slik at for eksempel navnene til begge ektefellene står ved siden av hverandre.

Ta kontakt med byrået for å få svar på hvilke muligheter som finnes i ditt område og aktuelle priser.

Kan vi gjøre noe selv?

Ja, det meste kan de pårørende være med på eller ta ansvar for selv. Mange opplever at det er fint å kunne være med og bidra, mens andre føler det er godt å slippe. De mest nærliggende oppgavene kan være praktiske oppgaver i forbindelse med minnesamværet og utdeling av programmer i kirken. For noen kan også grafisk oppsett av program til seremonien, utarbeiding av minneord, forberedelse av blomster eller å være med å legge i kiste være oppgaver man kan ta seg av. Har du spesielle ønsker, så ta det opp i samtalen med gravferdskonsulenten!

 

Mange som har mistet noen og som er i en situasjon hvor de skal planlegge en gravferd angrer på at de ikke har snakket med den som har gått bort om hva hun eller han ønsket. Benytt sjansen til å snakke med dine nærmeste om hva dere tenker om døden mens dere har hverandre!

GSB_001 slidertilpasset

Kontakt Oss
x