Livssynsåpen seremoni ved gravferd

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet.

Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.

Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Vi i begravelsesbyrået er behjelpelig med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et enda mer personlig preg.

Seremonien er enkel og harmonisk og kan inneholde sang, musikk, dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke. Informasjonsheftet Livssynsåpne seremonier ved gravferd er tilgjengelig hos oss.

Kontakt Oss
x