Kirkelig seremoni ved gravferd

Gangen i seremonien kan variere noe fra menighet til menighet og bispedømmene mellom, men i store trekk vil en kirkelig seremoni inneholde følgende:

 • Inngangspreludier (15 min. hvis pårørende ønsker det)
 • Klokkeringing
 • Preludium (inngangsmelodi)
 • Salme
 • Minneord og bønn v/ presten (her kan pårørende om det er ønskelig si noen ord ved båren)
 • Tekstlesning
 • Salme
 • Tale v/ presten
 • Salme
 • Postludium (utgangsmelodi)
 • Båren bæres ut av kirken når postludium spilles

Hvis det er ønskelig med soloinnslag, sang, evt. musikk, så er vi i begravelsesbyrået behjelpelig med å ordne dette.

Ved begravelse

Kisten bæres ut etter siste solostykke, under postludiet. Jordpåkastelsen skjer ved graven. Kisten senkes. Klokkeringing.

Ved bisettelse

Skriftlesing og jordpåkastelse, kisten senkes hvis kirken / kapellet har nødvendig utstyr, evt. bæres denne ut i begravelsesbilen. Klokkeringing.

Etter en bisettelse blir kisten kremert og en urne med avdødes aske blir satt ned på gravstedet. Pårørende kan ta kontakt med kirkeverge for å avtale tid for urnenedsettelsen.

Mer informasjon om kirkelig seremoni finner du her: www.kirken.no

Kontakt Oss
x