Jordbegravelse eller kremasjon

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor det foretas en kistebegravelse.

Bisettelse brukes om seremonier som følges av kremasjon (brenning) og nedsetting av urne i grav eller askespredning.

Avgjørelsen rundt dette spørsmålet fattes av den som er ansvarlig for gravferden.

Valget mellom begravelse og bisettelse kan for noen være et vanskelig valg, spesielt i de tilfellene hvor man ikke kjenner til hva avdøde selv ønsket.

Er man usikker kan man kanskje finne svar i familiære tradisjoner.

- Har avdøde selv arrangert en gravferd?

- Hvilket valg ble da tatt? Dette kan si noe hvilken holdning avdøde hadde til spørsmålet.

 

Bisettelse

Dersom man velger bisettelse og kremasjon er det mest vanlig at urnen med asken settes ned på en kirkegård enten på eget eller på kirkegårdens anonyme gravsted.

Når kremasjon har funnet sted, blir urnen oppbevart av krematoriet eller av gravferdsmyndigheten i den kommunen der urnen skal settes ned.

Urnegravlegging skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet.

Den som sørger for gravferden, vil få opplysning om når urnen er klar til gravlegging, slik at avtale kan gjøres med Kirkegårdsmyndighet i forhold til selve nedsettingen av urnen.

Askespredning

I de senere år er det gitt tillatelse til å spre asken på godkjente steder enten ved fjellet eller på sjøen. For andre steder må det søkes spesielt.

Det er fylkesmannen som gir tillatelse til dette, og det må være avdødes eget ønske.

(Les mer og finn skjemaer om ovennevnte under tema «Gravsted»)

Kontakt Oss
x