Humanistisk seremoni ved gravferd

Dette er et eksempel på gangen i en humanistisk seremoni.

Vi kjenner regelverket og mulighetene, og vi bistår dere som pårørende med å skape en personlig ramme rundt seremonien i samråd med ønsker og tanker dere måtte ha.

  • Forhåndsmusikk
  • Klokkeringing
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Minneord
  • Personlig hilsen
  • Tale
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Opplesing (dikt eller lignende)
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet

Mer informasjon om humanistisk seremoni: www.Human.no/gravferd 

Kontakt Oss
x