Askespredning

Askespredning

Hvis avdøde var over 15 år og selv ønsket det, kan asken etter avdøde spres for vinden. Hvis det ikke foreligger en erklæring fra avdøde selv, må ansvarlig for gravferden signere på at dette var i tråd med avdødes ønske. 

Søknad om askespredning sendes til fylkesmannen i det fylket hvor askespredningen skal foregå. Det må angis nøyaktig hvor man ønsker å spre asken, gjerne med kartreferanse. Generelle retningslinjer er at askespredning tillates på sjøen, på fjellet og i skog i god avstand fra hyttebebyggelse og områder med mye ferdsel. Søknadsskjema finnes på fylkesmannen sine hjemmesider.

Dagens lovgivning er at all asken skal spres på samme sted, det er ikke tillatt å dele opp asken i flere fraksjoner.

Det kan ikke kreves kirkelig medvirkning ved slik gravferd.

Kontakt Oss
x