Annonsering av dødsfall

Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for familie, venner etc., og dette gjøres tradisjonelt gjennom en dødsannonse. Dødsannonsen kan rykkes inn i en eller flere aviser, eller publiseres på nett, og i de fleste tilfeller gjøres begge deler.

Annonsen kan publiseres så snart tid og sted for seremonien er fastsatt.

Byrået kan veilede i utforming av dødsannonsen, innhente pris og bestille dødsannonse i valgte aviser. Vi bistår selvfølgelig også med annonsering av dødsfallet på nett.

Vårt annonsesystem dekker de fleste av landets aviser, og du som pårørende får mulighet til å lese korrektur og godkjenne annonsen før publisering.

Av forskjellige grunner kan man velge å ikke annonsere dødsfallet før etter at seremonien har funnet sted. Vi sier da gjerne at gravferden gjennomføres i stillhet.

Selv om det er fullt mulig å gjennomføre en privat seremoni med kun de nærmeste tilstede, anbefaler som oftest fagpersonell forhåndsannonsering og åpen seremoni. Erfaring viser at deltagelse fra personer utenfor den nærmeste kretsen er til hjelp gjennom
sorgen. Husk også på at det kan finnes mennesker utenfor familien og den nærmeste kretsen som trenger å ta farvel.

Bla gjerne i vår informasjonsbrosjyre.

Kontakt Oss
x