Ønsker for egen gravferd

Det kan være mange gode grunner til å planlegge sin egen gravferd. Noen ønsker at det skal skje etter sine egne tanker og beslutninger. Enkelte vil spare sine nærmeste for avgjørelser og organisering, mens andre ikke har nær familie.

Noen velger å komme til begravelsesbyrået, enten alene eller sammen med en venn eller familie. Vi er behjelpelig med å veilede og tilrettelegge for individuelle ønsker.

Du kan også selv skrive inn de ønsker du måtte ha, og skjemaet finner du her:

Skriv ut skjemaet og fyll inn de opplysninger du ønsker, og signer. Du kan også lagre pdf. filen og fylle inn egne opplysninger digitalt.

Kopi av skjemaet kan arkiveres hos begravelsesbyrået, men det viktigste er at du selv legger det et trygt sted og informerer dine nærmeste, eller du leverer det direkte til den du ønsker skal ha ansvaret.

Vær klar over at dokumentet ikke er juridisk bindende (Gravferdsloven §9), men ønskene kan være en god hjelp for de etterlatte under planleggingen av en seremoni.

Kontakt Oss
x