Økonomi

Hva koster gravferden?

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli er i stor grad avhengig av pårørendes ønsker og valg.

Vi har i vårt byrå alternative løsninger som gir ulike valgmuligheter fra det helt enkle til en mer påkostet seremoni.

Ved bestillingen tilbyr vi alle et kostnadsoverslag. Dette gjør det lettere å tilpasse gravferden den enkeltes ønsker og økonomi.

Ta gjerne kontakt med et av våre kontorer for å få opplysninger om priser og stønader på forhånd.

 

Gravferdsstønad/transportstønad (Folketrygden)

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt søknad, når et medlem i folketrygden dør.

Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader, men avkortes først krone mot krone mot avdødes eventuelle formue samt mot forsikringsbeløp eller annet som utbetales som følge av dødsfallet.

Folketrygden kan etter bestemte regler og en viss egenandel også dekke kostnadene til transport av den avdøde.

Byrået kan orientere nærmere om dette og være behjelpelig med søknad til NAV.

Les mer på om regelverket og ytelser ved dødsfall hos NAV via denne linken.

 

Tjenestepensjon

Hvis den avdøde var medlem av en tjenestepensjonsordning, – Statens Pensjonskasse, kommunal pensjonsordning, privat pensjonsordning i eller utenfor livsforsikringsselskap eller sjømannstrygden, så ta kontakt med det enkelte selskap.

Legg ved kopi av dødsattest og skifte,-eller uskifteattest.

 

Forsikring

Ta kontakt med forsikringsselskapet for nærmere opplysninger dersom avdøde hadde forsikring som gir rett til utbetaling ved død.

Utbetaling fra forsikringsselskapet kan enten være en engangsutbetaling eller en utbetaling i terminer (pensjonsforsikring).

Mange som har forsikring har forsikringsbevis eller kontoutskrifter fra forsikringsselskapet liggende hjemme. Disse gir nærmere opplysninger om forsikringsdekning og hvilket forsikringsselskap som har forsikringen.

Når det gjelder spørsmål om eventuelle pensjonsordninger i arbeidsforhold bør nåværende og tidligere arbeidsgiver kontaktes.

 

Aksjer/aksjefond

Kontakt kontofører, for eksempel banken. De trenger en skifte- eller uskifteattest som registreres på verdipapirkonto.

Ved oppgjør av dødsboet må kontofører få beskjed av arvingene om hvordan fordelingen av aksjene eller aksjefondsandelene skal gjøres. Enten overføres verdipapirene til en VPS-konto til arvingene, eller så selges de. Oppgjør mellom ektefeller er gratis, andre arvinger må betale transaksjonsgebyr.

 

Lån

Hvis avdøde hadde lån på fast eiendom, ta kontakt med långiver om overføring av lånet til et annet navn.

Lån til bolig og hytte vil normalt ikke bli oppsagt på grunn av ektefelles død. Lånet kan i noen tilfeller være gjeldsforsikret.

 

Bolig

Gjenlevende ektefelle eller barn som bodde sammen med avdøde har lovfestet adgang til å fortsette et eventuelt leieforhold som avdøde hadde etablert med utleiere.

I tilfeller der avdøde ikke etterlater seg ektefelle eller barn som skal overta leiligheten, må arvingene si opp leieforholdet og rengjøre leiligheten.

Kontakt Oss
x