Om å miste et barn eller ungdom

Når det vanskeligste man kan oppleve skjer, det å miste sitt kjære,
lille barn – enten i mors liv, ved fødsel eller i sine første leveår.

Ikke visste vi at

- små føtter kunne sette så dype spor

Midt i sorgen ved å skulle ta avskjed, vil det ofte også melde seg
mange spørsmål:

• Hva gjør vi nå?
• Hva har vi av tid?
• Hva må vi ta stilling til?

Vi har laget en liten veiledning som er ment som hjelp og informasjon og kan
forhåpentligvis være et verktøy i forhold til å ta de valg og beslutninger
som i en slik type prosess vil være riktig akkurat for deg og
dere.

Her kan du se og bla i brosjyren.

I brosjyren presenteres noen forslag til hvordan en eventuell gravferd kan
gjennomføres. Veiledningen gir ikke noen fasitsvar på hva som bør
gjøres. Noen fasit finnes ikke i en slik prosess. Men vi håper dere vil
finne informasjon og veiledning i en vanskelig og ofte kaotisk tid.

Mange ting skal erfares og ordnes og det er en hel del viktige avgjørelser
som må tas i tiden som kommer, på veien mot gjennomføring
av eventuell gravferd.

Studier har vist at sorgens uttrykk og reaksjoner har mange likhetstrekk,
det være seg om barnet døde i mors liv, ved fødsel eller i løpet
av sine første leveår.

Kontakt Oss
x