Sletsjøe Begravelsesbyrå / Prisinformasjon

Prisinformasjon

Hva koster gravferden?

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli, er i stor grad avhengig av pårørendes ønsker og valg.

Sletsjøe Begravelsesbyrå bistår med å finne ulike løsninger som gir hver enkelt familie valgmuligheter. Dette kan være fra det helt enkle til en mer påkostet og skreddersydd seremoni.

Det blir alltid levert en folder, om de ulike kostnadene som påløper, under konferansen. Vi tilbyr også et kostnadsoverslag, som kan gjøre det lettere å tilpasse gravferden hver enkelts ønske og økonomi.

Nedenfor finner du to ulike prisoverslag. Det ene inneholder minimums- og maksimumspriser. Den andre er et generelt prisoverslag, basert på de ønskene som er mest vanlige. For å få et nøyaktig prisoverslag ta gjerne kontakt på forhånd! 

 

Gravferdsstønad/transportstønad (Nav)

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt søknad, når et medlem i folketrygden dør.

Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader, men avkortes først krone mot krone mot avdødes eventuelle formue samt mot forsikringsbeløp eller annet som utbetales som følge av dødsfallet.

Folketrygden kan etter bestemte regler og en viss egenandel også dekke kostnadene til transport av den avdøde.

Byrået kan orientere nærmere om dette og er behjelpelig med søknad til NAV.

Les mer på om regelverket og oppdaterte stønadsbeløp på www.nav.no.

Kontakt Oss
x