Om oss

Larviks Begravelsesbyrå Sletsjøe har betjent byene Larvik og Stavern med omliggende distrikter i snart 100 år. Fra starten hvor hovedoppgaven var transport og frem til dagens situasjon hvor vi oftest bistår familien med de fleste oppgavene knyttet til gravferden.

Larviks Begravelsesbyrå Sletsjøe eksisterte nok lenge før etableringsåret 1924. Som for mange andre begravelsesbyråer var det vognmannsyrket som var inngangsporten til bransjen. Gustav Sletsjøe, nåværende eiers bestefar forestod en del av arbeidet med hest og vogn mens hans hustru Ragnhild satt i systuen. 
Av Gustav og Ragnhilds 5 barn var det Knut Sletsjøe som overtok firmaet. Han drev det sammen med sin hustru Magda, frem til 1988.
Sønnen Tom Sletsjøe var med i driften fra 1977 og overtok da Knut døde i 1988. Tom er den som nå eier og driver Larviks Begravelsesbyrå Sletsjøe. 
I den første tiden omfattet arbeidet stort sett selve kjøringen til kirkegården. Etter hvert ble det flere oppgaver det var naturlig for pårørende å overlate til begravelsesbyrået. I dag velger de fleste å overlate det meste av arbeidet i forbindelse med begravelsen til byrået. Det er selvsagt mulighet for pårørende å delta så langt de finner det naturlig og riktig å delta gjennom de forskjellige fasene også av de praktiske oppgavene som skal utføres .
Fra å starte som en familiebedrift har nå byrået 6 ansatte. I tillegg har vi en stab av gode medarbeidere som bistår oss ved behov.

Kontakt Oss
x