NYHETER

Anders Gjønnes er baryton/ tenor med allsidig erfaring som synger alt fra opera til viser.

Arild Bakke er bass-baryton, og en allsidig sanger som arbeider med mange ulike sjangre. 

Liv Neslowe er en av våre flotte solister. 

Når man opplever det å miste noen, vil det naturlig nok være mange spørsmål som oppstår. For å hjelpe til i tiden man går inn i, og i forkant av møtet med oss i byrået har vi laget en liten informajsonsvideo - som sier litt om hva man kanskje bør gjøre seg opp noen tanker rundt. Vi håper at denne filmen kanskje kan være til hjelp, for de som opplever å havne i en vanskelig og krevende situasjon, hvor praktiske avgjørelser skal tas parallelt med sorg og savn.

Kontakt Oss
x